Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 499
Dabar naršo: 19
Tarptautinis bendradarbiavimas

   

     Atstovaudama Lietuvai, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) aktyviai dalyvauja tarptautiniuose kelių transporto veiklos reglamentavimo ir jo įgyvendinimo procesuose.

Dalyvavimas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse bei komitetuose

     Inspekcija yra paskirta atsakingąja institucija penkiose ir dalyvauja keturiose Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose.

     Europos Sąjungos Tarybos komitetai ar darbo grupės (pogrupiai):

• Techninio derinimo grupės Motorinių transporto priemonių vidaus rinkos pogrupis;
• Techninio derinimo garbo grupės Motorinių transporto priemonių tarptautinių klausimų pogrupis;
• Sausumos transporto darbo grupė.

     Europos Komisijos komitetai:

• Motorinių transporto priemonių techninis komitetas;
• Komitetas, atsakingas už mokslinės pažangos teisės aktuose, susijusiuose su pavojingųjų krovinių gabenimu, pritaikymą;
• Komitetas, atsakingas už techninės pažangos teisės aktuose, susijusiuose su matavimo įranga kelių transporte, pritaikymą (tachografai);
• Komitetas, atsakingas už techninės pažangos įstatymuose, susijusiuose su transporto priemonių tinkamumo eksploatuoti nustatymu, pritaikymą;
• Vairavimo teisių komitetas;
• Su kelių transporto susijusių socialinių teisės aktų Europos Komisijos komitetas.

                                       Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose

      Kontrolė


     2010 m. birželio 30 d. Lietuva, atstovaujama Inspekcijos, tapo pilnateise Europos kelių transportą kontroliuojančias institucijas vienijančios organizacijos Euro Contrôle Route  (toliau – ECR) nare po to, kai 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Eligijus Masiulis ir 2010 m. birželio 30 d. ECR pirmininkaujančios Ispanijos Karalystės vystymo ministras pasirašė Administracinio susitarimo protokolą.

     Inspekcijos dalyvavimas ECR veikloje prasidėjo 2005 m. Lietuva buvo priimta į ECR pasyvaus stebėtojo teisėmis, 2006–2008 m. aktyvaus stebėtojo teisėmis, dalyvavo ECR komitetuose, darbo grupėse, pareigūnų mokymuose. 2009 m. Lietuva buvo oficialiai pakviesta tapti pilnateise nare.

      ECR įsteigta siekiant gerinti saugą keliuose, skatinti sąžiningą konkurenciją, plėtoti bendradarbiavimą, harmonizuoti kontrolės procedūras ir keistis informacija bei kelių transporto kontrolės srities patirtimi. ECR narės siekia tobulinti kontrolės procedūras, nustatyti bendrus transporto priemonių kontrolės reikalavimus, užtikrinti vienodą nustatomų pažeidimų kvalifikavimą ir kitais būdais efektyvinti kontrolę.

      Vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančios direktyvą 88/599/EEB 5 straipsniu, Inspekcijos pareigūnai kartu su Lenkijos ir Latvijos kelių transporto inspekcijų pareigūnais vykdo bendrus transporto priemonių patikrinimus. Tuo siekiama stiprinti tarptautinę partnerystę ir efektyviau kontroliuoti kelių transportą.

     Mokymas ir egzaminavimas

     Inspekcija yra Tarptautinės vairavimo mokyklų asociacijos IVV  (angl. International Association for Driver Education) narė.

     Techninė priežiūra

     Pareigūnai dalyvauja Transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo įstaigų susivienijimo TAAM (angl. Type approval authorities meeting) posėdžiuose.

     Skaitmeniniai tachografai

     Inspekcijos atstovai dalyvauja Nacionalinės rizikos valdymo grupės (angl. National Risk Management Group) darbe.

Dalyvavimas teikiant Dvynių paramą

     Atstovaudama Lietuvai, Inspekcija vykdo Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektus Turkijoje ir Ukrainoje:

     ● Turkijoje Inspekcija, kaip jaunesnioji partnerė, kartu su Lenkijos vyriausiąja kelių transporto inspekcija įgyvendina ES Dvynių programos projektą „Parama pavojingųjų krovinių gabenimui, Nr. TR 12 IB TR 01“. Projektas pradėtas vykdyti 2014 m. gegužės mėn. Projektas, skirtas stiprinti Turkijos transporto, jūros ir susisiekimo ministerijos gebėjimus siekiant, kad pavojingieji kroviniai keliais būtų gabenami pagal Europos Sąjungos reikalavimus.

     ● Ukrainoje Inspekcija, kaip jaunesnioji partnerė, kartu su Lenkijos vyriausiąja kelių transporto inspekcija ir Vokietijos krovinių gabenimo federaline kontrolės tarnyba įgyvendina ES Dvynių programos projektą „Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai stiprinant komercinio kelių transporto saugos standartus, Nr. UA/14/ENP/TR/43“. Projektas pradėtas vykdyti 2015 m. sausio mėn. Šis Dvynių projektas skirtas stiprinti Ukrainos infrastruktūros ministerijos gebėjimus siekiant įgyvendinti Europos Sąjungoje taikomus komercinio transporto saugos reikalavimus.Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:57:24