Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 1350
Dabar naršo: 4
Administracinių paslaugų sąrašas
Eil. Nr. Administracinės paslaugos pavadinimas
Keleivių ir krovinių vežimo veiklos licencijavimas
1  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 45 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 21
2  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius pratęsimas

 Įvertinkite: GERAI 19 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 10
3  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius keitimas pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 120 PUSĖTINAI 8 BLOGAI 50
4  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius keitimas pakeitus joje nurodytą vežėjo adresą (nemokamas) e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 26 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 14
5  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius dublikato išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 59 PUSĖTINAI 6 BLOGAI 29
6  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 63 PUSĖTINAI 8 BLOGAI 30
7  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos pratęsimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 44 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 29
8  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos keitimas pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 42 PUSĖTINAI 6 BLOGAI 32
9  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos keitimas pasikeitus kelių transporto priemonės valstybiniam numeriui e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 40 PUSĖTINAI 4 BLOGAI 27
10  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos keitimas pakeitus joje nurodytą vežėjo adresą (nemokamas) e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 16 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 6
11  

 Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos dublikato išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 35 PUSĖTINAI 6 BLOGAI 22
12  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 26 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 24
13  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius pratęsimas

 Įvertinkite: GERAI 15 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 9
14  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius keitimas pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 52 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 33
15  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius keitimas pakeitus joje nurodytą vežėjo adresą (nemokamas) e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 13 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 6
16  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius dublikato išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 51 PUSĖTINAI 6 BLOGAI 22
18  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijos pratęsimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 77 PUSĖTINAI 7 BLOGAI 38
17  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijos išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 212 PUSĖTINAI 13 BLOGAI 72
19  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijos keitimas pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 38 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 33
20  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijos keitimas pasikeitus kelių transporto priemonės valstybiniam numeriui e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 36 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 32
21  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijos keitimas pakeitus joje nurodytą vežėjo adresą (nemokamas) e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 13 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 4
22  

 Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijos dublikato išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 35 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 31
23  

 Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 12 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 5
24  

 Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais pratęsimas

 Įvertinkite: GERAI 5 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 0
25  

 Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais keitimas pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 27 PUSĖTINAI 4 BLOGAI 21
26  

 Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais keitimas pakeitus joje nurodytą vežėjo adresą (nemokamas) e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 4
27  

 Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais kopijos išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 36 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 23
28  

 Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais kopijos pratęsimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 34 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 19
29  

 Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais kopijos keitimas pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 28 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 19
30  

 Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais kopijos keitimas pasikeitus kelių transporto priemonės valstybiniam numeriui e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 26 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 20
31  

 Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais kopijos keitimas pakeitus joje nurodytą vežėjo adresą (nemokamas) e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 7 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 5
32  

 Licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 12 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 10
33  

 Licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais pratęsimas

 Įvertinkite: GERAI 6 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 2
34  

 Licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais keitimas pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 26 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 22
35  

 Licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais keitimas pakeitus joje nurodytą vežėjo adresą (nemokamas) e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 7 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 5
36  

 Licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais kopijos išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 47 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 42
37  

 Licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais kopijos pratęsimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 28 PUSĖTINAI 5 BLOGAI 29
38  

 Licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais kopijos keitimas pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 25 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 26
39  

 Licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais kopijos keitimas pasikeitus kelių transporto priemonės valstybiniam numeriui e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 27 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 23
40  

 Licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais kopijos keitimas pakeitus joje nurodytą vežėjo adresą (nemokamas) e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 10 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 7
41  

 Sertifikato, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas, išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 12 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 5
Keleivių vežimo nereguliaraus tarptautinio susisiekimo maršrutais dokumentų išdavimas
42  

 Keleivių vežimo autobusais tarptautinio nereguliaraus susisiekimo maršrutais kelionės lapų išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 7
43  

 Tarptautinių vienkartinių paslaugų ir vienkartinių kabotažo operacijų kelionės lapų knygos išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 6
44  

 Tarptautinio keleivių vežimo nemaršrutiniais tarpmiestiniais ir miesto autobusais pagal INTERBUS susitarimo 6 ir 10 straipsnius kelionės lapų knygos išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
45  

 Užsienio valstybės leidimo vežti keleivius tarptautinio nereguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
46  

 Leidimo miesto ar tarpmiestiniais autobusais teikti tarptautines nemaršrutines paslaugas tarp susitariančiųjų šalių pagal INTERBUS susitarimo 7 straipsnį išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 5
47  

 Leidimo vykdyti nereguliarų tarptautinį keleivių vežimą išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 0 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 1
Keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais dokumentų išdavimas
48  

 Leidimo vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 5
49  

 Paraiškos teikti reguliarią ar nereguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti reguliarią paslaugą galiojimą, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama autobusais į (per) ne ES valstybes nares, nagrinėjimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
50  

 Leidimo vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 7 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 6
51  

 Paraiškos teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti paslaugą galiojimą, keisti sąlygas, teikiant paslaugą su leidimu tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių, nagrinėjimas

 Įvertinkite: GERAI 7 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 6
52  

 Leidimo teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 III skyrių išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 6
Keleivinio kelių transporto kontrolierių pažymėjimų blankų išdavimas
53  

 Keleivinio kelių transporto vežėjo kontrolieriaus pažymėjimo blanko išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 14 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
54  

 Vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo blanko išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 13 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
Krovinių vežimo dokumentų išdavimas
55  

 Užsienio valstybės leidimo vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 11 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
56  

 Metinio Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimo tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 7 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 4
57  

 Trumpalaikio Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimo tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 7 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 5
58  

 Europos transporto ministrų konferencijos leidimo vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
59  

 Leidimo važiuoti vieną kartą valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 12 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 15
60  

 Leidimo mėnesiui ar metams važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 1 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 1
61  

 Vairuotojo liudijimo išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 24 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 11
66  

 Vairuotojo liudijimo pakeitimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 18 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 8
63  

 Kelių transporto priemonių ADR sertifikato išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 13 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 3
64  

 Kelių transporto priemonių ADR sertifikato pratęsimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 6
65  

 Kelių transporto priemonių ATP sertifikato atnaujinimas

 Įvertinkite: GERAI 6 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 4
66  

 Kelių transporto priemonių ATP sertifikato išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 12 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 5
67  

 Kelių transporto priemonių ATP sertifikato pratęsimas

 Įvertinkite: GERAI 7 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 3
Skaitmeninių tachografų kortelių išdavimas
68  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos vairuotojo identifikavimo kortelės išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 74 PUSĖTINAI 4 BLOGAI 79
69  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos vairuotojo identifikavimo kortelės atnaujinimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 40 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 39
70  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos vairuotojo identifikavimo kortelės pakeitimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 31 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 30
71  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos įmonės identifikavimo kortelės išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 32 PUSĖTINAI 5 BLOGAI 29
72  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos įmonės identifikavimo kortelės atnaujinimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 28 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 26
73  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos įmonės identifikavimo kortelės pakeitimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 27 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 20
74  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos dirbtuvės identifikavimo kortelės išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 27 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 18
75  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos dirbtuvės identifikavimo kortelės atnaujinimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 26 PUSĖTINAI 4 BLOGAI 24
76  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos dirbtuvės identifikavimo kortelės pakeitimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 24 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 19
77  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos kontrolės identifikavimo kortelės išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 22 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 19
78  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos kontrolės identifikavimo kortelės atnaujinimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 24 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 22
79  

 Skaitmeniniuose tachografuose naudojamos kontrolės identifikavimo kortelės pakeitimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 27 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 23
Mokymo kelių transporto srityje įstaigų veiklos dokumentų išdavimas
81  

 Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 8
80  

 Teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 10 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 7
82  

 Mokymo įstaigos atitikties vertinimas ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
Egzaminavimas ir pažymėjimų išdavimas
83  

 Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminas ir kelių transporto priemonių ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 15 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 13
84  

 Kelių transporto priemonių ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo išdavimas vietoj turėto

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 7
85  

 Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų egzaminas ir pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 13 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 11
86  

 Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo dublikato išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 6
87  

 Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, atestacija ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 11 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 9
88  

 Transporto vadybininkų egzaminas ir profesinės kompetencijos pažymėjimo išdavimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 20 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 12
89  

 Profesinės kompetencijos pažymėjimo išdavimas vietoj turėto profesinės kompetencijos pažymėjimo

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 5
Vairuotojus mokančių asmenų liudijimų išdavimas
90  

 Teisės dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 11 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 10
Kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo dokumentų išdavimas
91  

 Mažos serijos nacionalinio naujo tipo patvirtinimo sertifikato išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 4
92  

 Mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikato pratęsimas

 Įvertinkite: GERAI 14 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
93  

 Transporto priemonės Europos Bendrijos tipo patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 4 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
94  

 Transporto priemonės Europos Bendrijos tipo patvirtinimo praplėtimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 4 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 4
95  

 Transporto priemonės Europos Bendrijos tipo patvirtinimo nuolatinio tikrinimo priemonių ataskaitos išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 2 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 4
96  

 Transporto priemonės tipo patvirtinimo duomenų registravimas e. paslauga

 Įvertinkite: GERAI 38 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 11
97  

 Transporto priemonės individualaus patvirtinimo pažymos išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 4 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 4
98  

 L1, L1e, L2, L2e, L3 ir L3e klasių transporto priemonių individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 13 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
99  

 L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 ir L7e klasių transporto priemonių individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 6 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 4
100  

 M1, N1 klasių transporto priemonių individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
101  

 M2 klasės transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 4 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 4
102  

 M3 klasės transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 4 PUSĖTINAI 3 BLOGAI 4
103  

 N2, N3 klasių transporto priemonių individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 5 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 4
105  

 O2 klasės transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 4 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 4
104  

 O1 klasės transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 6 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 5
106  

 O3 klasės transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 5 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
107  

 O4 klasės transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
109  

 Sertifikato dėl atlikto kelių transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimo (pagal ES direktyvą) išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
108  

 Pranešimo dėl transporto priemonių ar transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimo pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) taisyklę išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 10 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
Kelių transporto priemonių techninės priežiūros įmonių licencijavimas
110  

 Leidimo atlikti transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 5 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
111  

 Leidimo atlikti kelių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą keitimas

 Įvertinkite: GERAI 7 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 6
112  

 Leidimo atlikti kelių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą dublikato išdavimas

 Įvertinkite: GERAI 7 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
113  

 Teisės įmonei atlikti techninę ekspertizę suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 6 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
114  

 Teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 5 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
115  

 Teisės suteikimas techninei tarnybai vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus

 Įvertinkite: GERAI 5 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
116  

 Teisės užsiimti specialiųjų transporto priemonių bandymais ir tikrinimu suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 6 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 3
117  

 Teisės užsiimti specialiųjų transporto priemonių tikrinimu suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 21 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
118  

 Teisės vertinti ir pritaikyti transporto priemones pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 6 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
119  

 Teisės asmeniui atlikti techninę ekspertizę suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 8 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 5
120  

 Įvertinti žinias siekiant įgyti teisę atlikti privalomąją techninę apžiūrą

 Įvertinkite: GERAI 5 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
Įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių perdirbimo suderinimas
121  

 Įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių perdirbimo suderinimas

 Įvertinkite: GERAI 21 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 12
122  

 Įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių perdirbimo keitimas

 Įvertinkite: GERAI 16 PUSĖTINAI 1 BLOGAI 11
Kelių transporto priemonių identifikavimo kodų suteikimas
123  

 Numeracijos kodo suteikimas priekabos (puspriekabės) ETMK sertifikatui

 Įvertinkite: GERAI 12 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 6
124  

 Numeracijos kodo suteikimas sunkvežimio ETMK sertifikatui

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 4
125  

 Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 14 PUSĖTINAI 0 BLOGAI 8
126  

 Pasaulinio transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodo (WPMI) suteikimas

 Įvertinkite: GERAI 9 PUSĖTINAI 2 BLOGAI 5