Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 338
Dabar naršo: 82
Teisės aktai
     Dokumentų paieška
Teisės aktų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Siųsta

 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės

2BE-169 2016-07-11   1110  Atsisiųsti

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo

165/2014 2016-03-07   1425  Atsisiųsti

 Dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų draudimo taisyklių patvirtinimo

2B-254 2015-12-02   687  Atsisiųsti

 Dėl mokymo kursų baigimo duomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2B-237 2015-10-30   732  Atsisiųsti

 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 2B-01 „Dėl kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo

2B-217 2015-09-28   717  Atsisiųsti

 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2B-182 2015-08-03   456  Atsisiųsti

 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-574 „Dėl Techninių tarnybų veiklos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2B-180 2015-08-03   424  Atsisiųsti

 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

2B-181 2015-08-03   694  Atsisiųsti

 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2B-179 2015-08-03   410  Atsisiųsti

 Dėl Sertifikatų, išduodamų ekologinius, techninius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms, numeracijos kodų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2B-174 2015-07-28   393  Atsisiųsti

 Dėl Teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo ir panaikinimo procedūrų aprašo patvirtinimo

2B-176 2015-07-28   393  Atsisiųsti

 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 2B-81 „Dėl Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2B-171 2015-07-22   372  Atsisiųsti

 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 2B-80 „Dėl Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2B-169 2015-07-21   409  Atsisiųsti

 Dėl Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2B-168 2015-07-20   541  Atsisiųsti

 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2B-313 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2B-146 2015-07-01   405  Atsisiųsti

 Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas

2B-108 2015-05-26   532  Atsisiųsti

 Dėl Savivaldybių vykdomųjų institucijų naudojimosi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacine sistema „Vektra“ tvarkos aprašo patvirtinimo

2B-105 2015-05-25   411  Atsisiųsti

 Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

2B-102 2015-05-19   396  Atsisiųsti

 Dėl Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ modernizavimo ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2B-195 „Dėl Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2B-90 2015-04-27   426  Atsisiųsti

 Dėl pirminio duomenų suvedimo (perdavimo) į Viešojo transporto kelionių duomenų informacinę sistemą termino pratęsimo

2B-80 2015-04-17   744  Atsisiųsti
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 >>