Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 196
Dabar naršo: 4
Techninės apžiūros kontrolieriai

     Kas gali būti techninės apžiūros kontrolieriumi?

     Techninės apžiūros kontrolieriumi gali būti asmuo, turintis:

•  ne žemesnį kaip aukštesnįjį (aukštąjį neuniversitetinį) technologijos mokslų studijų srities  transporto arba mechanikos  inžinerijos krypties išsilavinimą;
•  ne trumpesnį kaip pusės metų (asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą) arba vienų metų (asmenys, turintys aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą) praktinio darbo, susijusio su transporto priemonių techninės būklės įvertinimu, technine priežiūra, remontu ar eksploatacija, stažą;
•  teisę vairuoti A, B ir C kategorijų transporto priemones;
•  būti nepriekaištingos reputacijos.

     Kaip įgyjama techninės apžiūros kontrolieriaus kvalifikacija?

     Techninės apžiūros kontrolieriaus kvalifikacija įgyjama baigus parengimo kursus ir išlaikius egzaminą, o vėliau kas dvejus metus tobulinant kvalifikaciją.

Techninės apžiūros kontrolierių egzaminavimo tvarka

     Kada vyksta egzaminas ir kas egzaminuoja?

     Asmenis, pageidaujančius, kad būtų įvertintos žinios, reikalingos techninės apžiūros kontrolieriaus pažymėjimui gauti, bei baigusius parengimo kursus, egzaminuoja Techninės apžiūros kontrolierių egzaminavimo komisija.

     Kaip vyksta techninės apžiūros kontrolieriaus kvalifikacijos egzaminas?

     Techninės apžiūros kontrolieriaus egzaminas susideda iš dviejų dalių:
•  teorinių žinių patikrinimo;
•  praktinių įgūdžių patikrinimo.

     Teorinės žinios tikrinamos atsakant į egzamino bilieto klausimus, o praktiniai įgūdžiai – imituojant transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros atlikimą ir užpildant techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą).

     Kaip vertinami egzamino rezultatai?

     Egzaminuojamojo teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai vertinami 10 balų sistema (10 balų yra aukščiausias įvertinimas). Egzaminas yra išlaikytas, jei egzaminuojamasis iš kiekvienos jo dalies gavo ne mažiau nei po 7 balus.

     Kaip išduodamas techninės apžiūros kontrolieriaus pažymėjimas?

     Asmeniui, išlaikiusiam egzaminą ir su techninių apžiūrų įmone sudariusiam darbo sutartį, Inspekcija per septynias darbo dienas nuo sutarties su techninių apžiūrų įmone sudarymo išduoda pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti kelių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, prieš tai sumokėjus valstybės rinkliavą.

Kvalifikacijos tobulinimas

     Techninės apžiūros kontrolieriai kas dvejus metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kuriuos gali organizuoti juridiniai asmenys, įtraukti į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų registrą bei turintys galimybę organizuoti imituojamą apžiūrą.

Teisinis reglamentavimas

     Reikalavimai techninės apžiūros kontrolieriams yra nustatyti Reikalavimuose, įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir kvalifikacijos reikalavimuose darbuotojams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3-375 (Žin., 2008, Nr. 118-4484; 2010, Nr. 4-171).
     Mokymo, žinių įvertinimo ir kontrolieriaus pažymėjimo išdavimas yra nustatyti Techninės apžiūros kontrolierių mokymo, žinių įvertinimo ir kontrolieriaus pažymėjimo išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-408 (Žin., 2010, Nr. 109-5619).

Informacija atnaujinta 2016-03-24 10:28:32