Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 945
Dabar naršo: 23
Keleivinių transporto priemonių kontrolė

Vairavimo ir poilsio režimo kontrolė

Techninės būklės kontrolė

Kelių naudotojo mokestis (vinjetė)

Pažeidimo įforminimas

 

Vežančių keleivius tarptautiniais  maršrutais
 

Vežančių keleivius reguliariais reisais

Vežančių keleivius užsakomaisiais ar specialiais reisais

Vežančių keleivius savo sąskaita

Vežančių keleivius už atlygį lengvuoju automobiliu

Tikrinimo aktas

 

Vežančių keleivius tarptautiniais maršrutais

       Veždamas keleivius tarptautiniais  maršrutais vairuotojas privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turinčiam pareigūnui:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. vairuotojo pažymėjimą;
 3. transporto priemonės registracijos liudijimą ir privalomąją techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą;
 4. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);
 5. Bendrijos licencijos kopiją (kai vežama už atlygį) arba sertifikatą (kai vežama savo sąskaita);
 6. vežimo dokumentus (leidimą ir (ar) kelionės lapą);
 7. darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;
 8. bilietus, bilietų kainoraštį ir patvirtintą eismo tvarkaraštį (kai teikiamos reguliarios paslaugos);
 9. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas kelių naudotojo mokestis (vinjetę ir vinjetės kontrolinį kuponą);
 10. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

      Taip pat tikrinama transporto priemonės techninė būklė, vairuotojų profesinė kvalifikacija, ar vežamų keleivių skaičius atitinka transporto priemonės registracijos dokumente nurodytą skaičių.   

Keleivių vežimą reglamentuojantys teisės aktai

Vežančių keleivius reguliariais reisais 

        Veždamas keleivius reguliariais reisais vairuotojas privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turinčiam pareigūnui:

 1. vairuotojo pažymėjimą;
 2. transporto priemonės registracijos liudijimą ir privalomąją techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą;
 3. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu;
 4. kompetentingos įstaigos patvirtintą eismo tvarkaraštį;
 5. licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją;
 6. keleivių bilietus, bilietų kontrolės lapą ir kainoraštį;
 7. kasos žiniaraštį, kai bilietai (bagažo kvitai) į tą reisą buvo parduoti ne transporto priemonėje;
 8. darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;
 9. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas kelių naudotojo mokestis (vinjetę ir vinjetės kontrolinį kuponą);
 10. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

      Taip pat tikrinama transporto priemonės techninė būklė, vairuotojų profesinė kvalifikacija, ar vežamų keleivių skaičius atitinka transporto priemonės registracijos dokumente nurodytą skaičių.

Keleivių vežimą reglamentuojantys teisės aktai

Vežančių keleivius užsakomaisiais ar specialiais reisais

        Veždamas keleivius užsakomaisiais ar specialiais reisais vairuotojas privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turinčiam pareigūnui:

 1. vairuotojo pažymėjimą;
 2. transporto priemonės  registracijos liudijimą ir privalomąją techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą;
 3. licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją;
 4. darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;
 5. vežėjo ir vežimo paslaugos užsakovo suderintą eismo tvarkaraštį (vežant keleivius specialiais reisais);
 6. specialios keleivių grupės vežimo sutartį (vežant keleivius specialiais reisais);
 7. keleivių vežimo sutartis, sudarytas tarp vežimo paslaugos užsakovo ir vežėjo, o tais atvejais, kai jos sudarytos telekomunikacijų galiniais įrenginiais,  – duomenis apie susitarimą dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų  (vežant keleivius užsakomaisiais reisais);
 8. keleivių vežimo lapus (vežant keleivius užsakomaisiais reisais);
 9. pažymėjimo, suteikiančio teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas, kopiją, patvirtintą įmonės vadovo, ir paslaugos apmokėjimą įrodančius dokumentus (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);
 10. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas kelių naudotojo mokestis (vinjetę ir vinjetės kontrolinį kuponą)
 11. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą).
 12.  kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

      Taip pat tikrinama transporto priemonės techninė būklė, vairuotojų profesinė kvalifikacija, ar vežamų keleivių skaičius atitinka transporto priemonės registracijos dokumente nurodytą skaičių.

Keleivių vežimą reglamentuojantys teisės aktai

Vežančių keleivius savo sąskaita

         Veždamas keleivius savo sąskaita vairuotojas privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turinčiam pareigūnui:

 1. vairuotojo pažymėjimą;
 2. transporto priemonės registracijos liudijimą ir privalomąją techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą;
 3. dokumentus, patvirtinančius vairuotojo ir keleivių grupės darbo santykius ar kitokius ryšius su įmone;
 4. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);
 5. darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;
 6. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas kelių naudotojo mokestis;
 7. įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu patvirtintus laisvos formos dokumentus, įrodančius, kad vežami įmonės darbuotojai, svečiai ar kiti su įmone susiję asmenys;
 8. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

       Taip pat tikrinama transporto priemonės techninė būklė, vairuotojų profesinė kvalifikacija, ar vežamų keleivių skaičius atitinka transporto priemonės registracijos dokumente nurodytą skaičių.

Keleivių vežimą reglamentuojantys teisės aktai

Vežančių keleivius už atlygį lengvuoju automobiliu

Veždamas keleivius už atlygį lengvuoju automobiliu vairuotojas privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turinčiam pareigūnui:

 1. vairuotojo pažymėjimą;
 2. transporto priemonės registracijos liudijimą ir privalomąją techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą;
 3. transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);
 4. pinigų priėmimo kvitus;
 5. užpildytą vežėjo pasirinktos formos kelionės lapą;
 6. keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu sutartį, o tais atvejais, kai keleivių vežimo sutartis sudaryta telekomunikacijų galiniais įrenginiais, – duomenis apie susitarimą dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų;
 7. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise.

Keleivių vežimą reglamentuojantys teisės aktai


Tikrinimo aktas

        Atlikęs patikrinimą Inspekcijos pareigūnas surašo nustatytos formos kontrolės aktą. Antrasis kontrolės akto egzempliorius yra įteikiamas vairuotojui.
 

Informacija atnaujinta 2017-06-28 14:48:27