Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 508
Dabar naršo: 22
Kontrolė

Keleivinių transporto priemonių kontrolė

Krovininių transporto priemonių kontrolė

Įmonių kontrolė


     Kelių transportas – viena iš labiausiai į Europos Sąjungos rinką integruotų Lietuvos ekonomikos sričių. Pagrindinis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), kaip institucijos, vykdančios vežėjų valstybinę priežiūrą, vaidmuo – užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems kelių transporto paslaugas teikiantiems rinkos dalyviams, siekti darbo sąlygų gerinimo kelių transporto srityje  ir saugos keliuose.

     Pareigūnų uniforma

     Kontrolės kelyje ar pasienio kontrolės punkte metu Inspekcijos pareigūnai privalo dėvėti uniformą ir ryškiai geltonos spalvos liemenę su įsegtu asmens identifikatoriumi. Liemenės priekyje, kairėje pusėje, krūtinės aukštyje įkomponuotas užrašas: „Valstybinė kelių transporto inspekcija“, nugaros centre – „VKTI“. Daugiau nuotraukų>>

     Pareigūnų uniformą reglamentuoja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų uniformos aprašymas, patvirtintas valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-176 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų uniformos“.

     Tarnybiniai dokumentai

     Vykdydamas kontrolę pareigūnas privalo prisistatyti: pasakyti vardą, pavardę, pareigas, ir parodyti valstybės tarnautojo pažymėjimą arba, kontroliuodamas keleivinį transportą, keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimą. Tarnybinius dokumentus reglamentuoja šie teisės aktai:  
          1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“.  
          2. Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3-13 (1.5 E) „Dėl Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo“.

     Kontrolei naudojami automobiliai

                              

     Valstybinės kelių transporto inspekcijos automobilis yra baltos spalvos. Ant abiejų automobilio šonų yra užrašas didžiosiomis mėlynos spalvos raidėmis:

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA
Tel. (8 5) 278 5602; faks. (8 5) 213 2270; el. p.  vkti@vkti.gov.lt
Pasitikėjimo tel. 8 687 45 533, el. p. pasitikiu@vkti.gov.lt

     Ant automobilio galinių durų yra užrašas didžiosiomis mėlynos spalvos raidėmis VKTI.

     Ant automobilio stogo yra įrengtas plafonas su mėlynos spalvos švyturėliais ir užrašu ant šviečiančio plafono:

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA

     Ant automobilio abejų priekinių durų įkomponuotas Inspekcijos logotipas.     

  

 

 

      Pareigūnų funkcijos

     Inspekcijos pareigūnai keliuose ir įmonėse atlieka šias funkcijas:

 1. vykdo kelių transporto vežėjų veiklos valstybinę priežiūrą;
 2. tikrina Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus dokumentus keleiviams ir kroviniams vežti, vairuotojų bei keleivius ar krovinius vežančių transporto priemonių dokumentus;
 3. įmonėse ir keliuose vykdo kelių transporto priemonių ekipažų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę;
 4. vykdo įmonių veiklos, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu, pavojingųjų krovinių vežimo keliuose ir pasienio kontrolės punktuose kontrolę;
 5. Lietuvos Respublikos keliuose kontroliuoja leidimų važiuoti keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje registruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis turėjimą;
 6. vykdo Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių kontrolę;
 7. kontroliuoja keleivinių ir krovininių kelių transporto priemonių techninę būklę;
 8. kontroliuoja keleiviniame kelių transporte nustatytų tarifų laikymąsi;
 9. kontroliuoja, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai, važiuodami magistraliniais keliais, sumoka kelių naudotojo mokestį įsigyja vinjetę;
 10. vykdo vairuotojų rengimo mokyklų, mokomųjų automobilių kontrolę;
 11. kontroliuoja, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos;
 12. kontroliuoja kelių transporto priemonių techninių ekspertizių atlikimą;
 13. vykdo tachografų dirbtuvių kontrolę.

     Pareigūnų funkcijas reglamentuoja Inspekcijos nuostatai.

     Pareigūnų įgaliojimai

     Inspekcijos pareigūnai turi teisę sustabdyti krovinines ir keleivines kelių transporto priemones, nurodyti važiuoti paskui specialiąją transporto priemonę iki patikrinimo ar stovėjimo vietos, jas pasverti, tikrinti jų matmenis, apipavidalinimą, techninę būklę, privalomosios techninės apžiūros atlikimo periodiškumą, ekipažo dokumentus, keleiviams, bagažui ir kroviniams vežti privalomus dokumentus, tarp jų keleivių bilietus ir bagažo kvitus, važtaraščius. Šie pareigūnai taip pat turi teisę tikrinti, ar laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo, ar nesinaudojama įtaisais, pakeičiančiais darbo ir poilsio režimo apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) duomenis. Kontrolės teisę turintys pareigūnai, nustatę pažeidimus, turi teisę siųsti transporto priemonę į techninės apžiūros stotį ar tachografų dirbtuvę, uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registravimo dokumentą, kol bus pašalinti pažeidimai, taip pat gauti iš keleivių paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu.

     Pareigūnų įgaliojimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.

Informacija atnaujinta 2016-07-15 10:55:31