Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 810
Dabar naršo: 104
Pažeidimo įforminimas

   Pirmą kartą administracinį nusižengimą, už kurį numatyta ne didesnė kaip 1500 Eur maksimali bauda, padariusiems asmenims, neginčijantiems nusižengimo padarymo fakto, surašomas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu. Skiriama pusei minimalios baudos lygi bauda, numatyta atitinkamame Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnyje. Baudą būtina sumokėti per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos.

Administracinis nurodymas nesurašomas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) už administracinį nusižengimą nustatyta didesnė negu vieno tūkstančio penkių šimtų eurų maksimali bauda;

2) asmuo per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą;

3) asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tai turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui, vengė patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo;

4) administracinis nusižengimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą; taip pat administraciniu nusižengimu padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta;

5) už asmens padarytą veiką nustatytas privalomas turto konfiskavimas;

6) asmuo yra padaręs du ar daugiau su transporto eismo sauga susijusių administracinių nusižengimų, kurių duomenys gauti iš stacionarių ar mobiliųjų teisės pažeidimų fiksavimo sistemų;

7) asmuo padarė administracinį nusižengimą, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės arba kai ji iš asmens buvo atimta.

     Administracinis nurodymas yra neskundžiamas. Jei asmuo administracinį nurodymą įvykdo, t. y. sumoka paskirtą baudą, administracinio nusižengimo teisena baigiama. Asmeniui administracinio nurodymo neįvykdžius, administracinio nusižengimo byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

     Administracinio nusižengimo protokolas surašomas nusižengimo padarymo vietoje. Protokolą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Antrasis administracinio nusižengimo protokolo egzempliorius įteikiamas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Surašant protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui paaiškinamos jo teisės ir pareigos bei įteikiamas kvietimas į bylos nagrinėjimą.

 

Administracinių nusižengimų kodekso taikymas

    Pareigūnas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu arba be jo pagal šiuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius:

150 straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas.

307 straipsnis. Transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrengimų, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas.

415 straipsnis. Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas.

425 straipsnis. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairavimas neturint kvalifikacijos pažymėjimo arba vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimo.

426 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos.

429 straipsnis. Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles.

434 straipsnis. Draudžiamų vežti medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas.

439 straipsnis. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas.

446 straipsnis. Važiavimas be bilieto, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi.

448 straipsnis. Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas.

449 straipsnis. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimas.

451 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas.

452 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio arba kassavaitinio poilsio trukmės pažeidimas.

453 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko viršijimas.

454 straipsnis. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, kai tachografas neįrengtas, naudojant neveikiantį ar reikalavimų neatitinkantį tachografą, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vairuotojo kortelės netinkamas naudojimas ir klastojimas, kitų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimas.

455 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba vairavimo ir poilsio režimo nesilaikymas įmonėje.

456 straipsnis. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu.

457 straipsnis. Keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimas.

463 straipsnis. Transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais nesumokėjimas.

505 straipsnis. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas.

507 straipsnis. Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas.

 

Informacija atnaujinta 2017-03-22 15:58:33