Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 444
Dabar naršo: 54
Kad geriau matytumėte, spauskite tokią trijų klavišų kombinaciją: Left Alt+Shift+PrtSc
Svetainės struktūra
  Horizontalus
 • Krovininis transportas
 • Licencijavimas
  Licencijuotos įmonės
  Vežimas savo sąskaita
  Tarptautinio krovinių vežimo leidimai
  Dvišaliai leidimai
  ETMK leidimai
  Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių leidimai
  Leidimų sąrašas
  Vairuotojų liudijimai
 • Keleivinis transportas
 • Licencijavimas
  Licencijuotos įmonės
  Keleivių vežimas
  Vežimas Lietuvoje
  Vežimas Europos Sąjungoje
  Vežimas į trečiąsias šalis
  Transporto lengvatos
  Autobusų stotys
  Keleivių teisės
  Pagalba neįgaliesiems
  Vežėjų kontaktai neįgaliesiems
 • Kontrolė
 • Keleivinių transporto priemonių kontrolė
  Kelių naudotojo mokestis (vinjetė)
  Vairavimo ir poilsio režimo kontrolė
  Techninės būklės kontrolė
  Pažeidimo įforminimas
  Krovininių transporto priemonių kontrolė
  Vairavimo ir poilsio režimo kontrolė
  Techninės būklės kontrolė
  Kelių naudotojo mokestis (vinjetė)
  Didžiagabaričius ir (ar) sunkiasvorius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė
  Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė
  Greitai gendančius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė
  Pažeidimo įforminimas
  Ūkio subjektų kontrolė
  Keleivius ir (ar) krovinius vežančių ūkio subjektų kontrolė
  Lengvatų įstatymą įgyvendinančių ūkio subjektų kontrolė
  Vairuotojų mokymą vykdančių ūkio subjektų kontrolė
  Papildomą vairuotojų mokymą vykdančių ūkio subjektų kontrolė
  Privalomąją techninę apžiūrą atliekančių ūkio subjektų kontrolė
  Techninę ekspertizę atliekančių ūkio subjektų kontrolė
  Pažeidimo įforminimas
  Tikrintini ūkio subjektai
 • Mokymas ir egzaminavimas
 • Vairuotojų mokymas
  Mokymo įstaigų sąrašas
  Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių sąrašai
  Papildomas vairuotojų mokymas
  Mokymo įstaigų sąrašas
  Profesionalių vairuotojų mokymas
  Mokymo programos
  ADR mokymas
  Mokymo įstaigų sąrašas
  ADR mokytojų sąrašas
  Egzaminavimas
  ADR vairuotojai
  ADR saugos specialistai
  Transporto vadybininkai
  ADR mokytojai
  Techninės apžiūros kontrolieriai
 • Techninė priežiūra
 • Atitikties įvertinimas
  Sertifikavimas
  ADR sertifikatai
  ATP sertifikatai
  ETMK sertifikatai
  Eksploatavimo priežiūra
  Privalomoji techninė apžiūra
  Techninės ekspertizės
  Techninės tarnybos
  Pripažintos techninės tarnybos
  Įmonės standartų derinimas
  Istorinės motorinės transporto priemonės
  Istorinių motorinių transporto priemonių asociacijų, vykdančių istorinių motorinių transporto priemonių vertinimą, sąrašas
  Pripažintų istorinių motorinių transporto priemonių sąrašas
  Serijos pabaiga
  Atšaukiamos transporto priemonės
 • Pavojingųjų krovinių vežimas
 • ADR sertifikatai
  ADR saugos specialistai
  ADR vairuotojai
  ADR mokymo įstaigos
  ADR mokytojai
  ADR mokytojų sąrašas
  Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė
  Keleivius ir (ar) krovinius vežančių įmonių kontrolė
  ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo tikrinimas
 • Tachografai
 • Tachografo kortelės
  Tachografų dirbtuvės
  Sertifikavimo politika
    Angliškas
 • About inspectorate
 • Regional division
 • Contacts
 • CONTROL
 • Powers of officers
  Amount of fines
 • GOODS TRANSPORT
 • Permits to drive over-dimensioned and heavy goods vehicles
 • TYPE APPROVAL
 • End of Series
  Technical services
 • TACHOGRAPHS
 • Tachograph cards
  Certification policy
    Viršuje
 • Naujienos
 • Priimamasis
 • Asmenų priėmimas
  Asmenų aptarnavimo tvarka
  Rašykite vadovybei
 • Klausimai
 • Pateikite klausimą
  Konsultacijos
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Neįgaliesiems
 •   Kairėje
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūra
  Vadovybė
  Kontaktai
  Asmenų priėmimas
  Struktūriniai padaliniai
  Komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas
  Tarpžinybiniai ir tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų prenumerata
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl teisės aktų projektų
  Teisės aktų projektų archyvas
  Nevieši teisės aktų projektai
  Neviešas teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • VEIKLOS SRITYS
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
  Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  Korupcijos rizikos analizė
  Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  Informacijos surinkimas apie asmenį
  Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
  Kita aktuali informacija
 • Administracinė informacija
 • Vizija, misija ir vertybės
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Investicijų projektų sąrašas
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Veiklos priežiūros reikalavimai
  Nutarimų apskundimo tvarka
  Konsultacijos
  Tikrintini ūkio subjektai
  Vertinimo kriterijų rodikliai
  Deklaracija „Dėl pirmųjų verslo metų“
  Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos
  Ūkio subjektų veiklos priežiūros ataskaita
  Tarnybiniai automobiliai
  Inspekcijos metraštis
  Įvaizdžio vadovas
  Reorganizavimo sąlygos
  Inspekcijos nuostatų projektas
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymai
  Informacijos rinkmenos ir atviri duomenys
 • Nuorodos